Το προσωπικό μας

Το διδακτικό προσωπικό του σχολείου μας για το σχολικό έτος 2023-2024:

1 Διευθυντής Κοκκόσης Πέτρος
2 Α΄1 Παπαδοπούλου Γεωργία 
3 Α΄2 Καραμέρου Γεωργία
4 Β΄1 Κωνσταντοπούλου Ιωάννα
5 Β΄2 Κουτμάνη Βασιλική
6 Γ΄1 Παπαγεωργίου Γεώργιος
7 Γ΄2  Παπασωτηροπούλου Κατερίνα
8 Δ΄1 Μανωλόπουλος Δημήτριος
9 Δ΄2 Καβουρά Ασημίνα
10 Ε΄1 Καραγιάννη Κατερίνα
11 Ε΄2 Αναγνωστόπουλος Νίκος
12 ΣΤ΄1 Νικολακόπουλος Σωτήρης
13 ΣΤ΄2 Πυλαρινού Ελένη
14 Αγγλικά Δημητρακοπούλου Μαρία (Α2,Β1,Β2,Γ2,Ε1,Ε2, Στ1,Στ2)

Σπήλιου Χαρίκλεια (Α’, Β’, Ε1′)

15 Γυμναστική Παπανικολάου Δημήτρης , 

Κωστόπουλος Γεώργιος ( Α’τάξη,Β2,Ε1)

16 Μουσική Μπονέλης Σπύρος
17 Παράλληλη Στήριξη Θεοδωρακόπουλος Θεόδωρος
18 Γαλλικά  Ανδριοπούλου Κατερίνα
     
19 Εικαστικά Νάσσου Ισμήνη
21 Τμήμα Ένταξης  Χριστοπούλου Θεώνη
   
23 Θεατρ. Αγωγή Τσίχλα Ευφροσύνη
24 Γερμανικά  Σαλεπτσής Κωνσταντίνος
25 ΤΠΕ  Δασιός Θανάσης