Το προσωπικό μας

Το διδακτικό προσωπικό του σχολείου μας για το σχολικό έτος 2022-2023:

1 Διευθύντρια Θωμοπούλου Βασιλική
2 Α΄1 Κωνσταντοπούλου Ιωάννα
3 Α΄2 Κουτμάνη Βασιλική
4 Β΄1 Παπασωτηροπούλου Κατερίνα
5 Β΄2 Καραγιάννη Αικατερίνη
6 Γ΄1 Πυλαρινού Ελένη
7 Γ΄2  Καβουρά Ασημίνα
8 Δ΄1 Λάλος Διονύσιος
9 Δ΄2 Κουρτίδου Συμέλα
10 Ε΄1 Νικολακόπουλος Σωτήρης
11 Ε΄2 Αναγνωστόπουλος Νίκος
12 ΣΤ΄1 Μανωλόπουλος Δημήτριος
13 ΣΤ΄2 Αργυροπούλου Κωνσταντίνα
14 Αγγλικά Δημητρακοπούλου Μαρία (Γ’, Δ’,  Ε2′)

Σπήλιου Χαρίκλεια (Α’, Β’, Ε1′)

15 Γυμναστική Παπανικολάου Δημήτρης , 

Ευαγγελίου Δημήτρης

16 Μουσική Μπονέλης Σπύρος
17 Παράλληλη Στήριξη Αποστολοπούλου Ηλιάνα ,  Ζώη Ακριβή
18 Γαλλικά  Ζωγράφου Ευθυμία
     
19 Εικαστικά Λιούγκας Παναγιώτης
21 Τμήμα Ένταξης  –
   Ενισχυτική Διδασκαλία  Δορλής Παναγιώτης
23 Θεατρ. Αγωγή Τσίχλα Ευφροσύνη
24 Γερμανικά  Σαμαράς Αθανάσιος
25 ΤΠΕ  Κάσσος Φώτιος