Το Σχολείο μας συμμετέχει στον 6ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση

Το Σχολείο μας με τους μαθητές της Δ΄, Ε΄, και Στ΄ τάξης συμμετέχει στον  6ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, ο οποίος  διεξάγεται φέτος για 6η χρονιά με στόχο μαθήτριες, μαθητές και εκπαιδευτικοί να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες και να γίνουν δημιουργοί καινοτόμων λύσεων και όχι απλοί καταναλωτές συγκεκριμένων προϊόντων.

Τίτλος του έργου μας για τον 6ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό ΕΛΛΑΚ: Σύστημα μηχανικής μάθησης για την αναγνώριση γραμμάτων/λέξεων στη νοηματική γλώσσα και τη μετατροπή τους σε κείμενο.

Ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών απευθύνεται σε ομάδες μαθητών σχολείων της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.  Ο Διαγωνισμός έχει ως στόχο την εισαγωγή στην εκπαίδευση υλικού και λογισμικού που ανοίγει ορίζοντες, ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα των μαθητών, δεν θέτει φραγμούς στην επινοητικότητα και την πρωτοβουλία τους και δεν επιβάλλει σε μαθητές και τις οικογένειές τους τη χρήση συγκεκριμένων «κλειστών» προϊόντων.

«Ο Διαγωνισμός δεν έχει σαν στόχο τον ανταγωνισμό των σχολείων για το ποια κατασκευή τρέχει πιο γρήγορα ή παλεύει και πηδάει πιο ψηλά. Είναι ένας εκπαιδευτικός διαγωνισμός που έχει σαν στόχο το μοίρασμα και την επανάχρηση της γνώσης. Τα έργα των ομάδων που θα υλοποιηθούν κατά την διάρκεια της 2ης φάσης θα συμπεριλαμβάνουν αναλυτικές οδηγίες κατασκευής, χρήσης και διδασκαλίας για να μπορούν να είναι επαναχρησιμοποιήσιμα και από άλλα σχολεία και να δημιουργούν ανοικτούς εκπαιδευτικούς πόρους σύμφωνα με το  OER Canvas.

Ο 6ος Διαγωνισμός επικεντρώνεται στην Θεματική Ενότητα της Τεχνητής Νοημοσύνης και καλεί ομάδες μαθητριών και μαθητών να δημιουργήσουν καινοτόμες λύσεις σε καθημερινά προβλήματα, με τη χρήση ανοιχτού κώδικα ανοιχτών τεχνολογιών και να συμβάλλουν στην διάδοση τους με την την παραγωγή ανοιχτού εκπαιδευτικού υλικού.

Ο 6oς Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση επικεντρώνεται τη φετινή χρονιά στην ευρύτερη Θεματική ενότητα της Τεχνητής νοημοσύνης

Η Τεχνητή Νοημοσύνη (Artificial intelligence-AI) είναι ήδη εδώ, αναπτύσσεται και εξαπλώνεται με γρήγορο ρυθμό. Τα παιδιά του σήμερα είναι η πρώτη γενιά των οποίων η υγειονομική περίθαλψη και η εκπαίδευση διαμεσολαβούνται όλο και περισσότερο από εφαρμογές και συσκευές που λειτουργούν με τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης.

Αποτελούν επίσης τη γενιά για την οποία οι κίνδυνοι που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη – όπως το αυξανόμενο ψηφιακό χάσμα, ο αυτοματισμός εργασίας και οι παραβιάσεις της ιδιωτικής ζωής – πρέπει να αντιμετωπιστούν προτού γίνουν ακόμη πιο επικίνδυνοι για το μέλλον.

Στόχος του φετινού διαγωνισμού είναι οι μαθητές να κατανοήσουν τι είναι τεχνητή νοημοσύνη και πως λειτουργεί και να εξερευνήσουν τις δυνατότητες αλλά και τους κινδύνους αυτής της απίστευτης τεχνολογίας.». ( Πηγή: https://openedtech.ellak.gr/  Διαγωνισμός Ανοικτών Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση).

This entry was posted in Διαγωνισμοί. Bookmark the permalink.