ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ομορφαίνουμε το σχολείο μας βάφοντας τα κάγκελα της αυλής μας, το Σάββατο  στις 5.30. Οι εθελοντές να δηλώσουν συμμετοχή στον Σύλλογο Γονέων.