Τροχήλατα τραπέζια

Για τις καθημερινές δραστηριότητες του σχολείου θα ήταν χρήσιμα τροχήλατα τραπέζια. Όποιος έχει τη δυνατότητα και μπορεί να προσφέρει τέτοια τραπέζια, μπορεί να επικοινωνήσει με το σχολείο.