Εγγραφές στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου 2019-2020

Στην πρώτη τάξη εγγράφονται υποχρεωτικά όσοι μαθητές έχουν  γεννηθεί το 2013.

Οι εγγραφές πραγματοποιούνται στις 8.15 π.μ. – 9.45 π.μ. για το διάστημα από 6 Μαΐου μέχρι 20 Μαΐου.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:

α. Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται, ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

β. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.), χορηγείται απ’ το Σχολείο και συμπληρώνεται από παιδίατρο.

γ. Λογαριασμό  Δ.Ε.Η. στο όνομα του γονέα- κηδεμόνα ή οποιοδήποτε αποδεικτικό στο οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας μαθητή.

δ. Υπεύθυνη δήλωση με τα στοιχεία του μαθητή (χορηγείται από το σχολείο).

ε. Βεβαίωση φοίτησης νηπιαγωγείου και πιστοποιητικό φοίτησης νηπιαγωγείου.

Στο παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε τα γεωγραφικά όρια για το 6ο Δημοτικό Σχολείο Αμαλιάδας.

 

Η Διευθύντρια του Σχολείου

Θωμοπούλου Βασιλική