Υιοθεσία του αρχαίου θεάτρου της Ήλιδας

Το σχολικό έτος 2016-2017 εκπονήθηκε πρόγραμμα στο σχολείο μας με τους μαθητές της Δ’ και ΣΤ’ τάξης με τίτλο «Υιοθεσία του Αρχαίου Θεάτρου της Ήλιδας» σε συνεργασία με το «Διάζωμα».