Σχολική Βιβλιοθήκη

Η βιβλιοθήκη μας (2023)

Η κύρια αποστολή της σχολικής μας βιβλιοθήκης είναι να προσφέρει στους μαθητές ένα χώρο μάθησης, πληροφόρησης, γνωριμίας και εξοικείωσης με το βιβλίο, αλλά και στους εκπαιδευτικούς πηγές πληροφόρησης και κατάλληλα μέσα για το σχεδιασμό νέων μεθοδολογιών   στις διαδικασίες μάθησης.

ΑΦΙΣΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Η βιβλιοθήκη είναι χώρος πνευματικής εργασίας.

Μέλη της σχολικής βιβλιοθήκης μπορούν να είναι οι μαθητές και το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου. Ο δανεισμός προϋποθέτει ειδική κάρτα μέλους της Βιβλιοθήκης, η οποία είναι μία για κάθε μέλος και οφείλει ο κάτοχός της να την έχει μαζί του κάθε φορά που θέλει να δανειστεί κάποιο βιβλίο από τη βιβλιοθήκη.

Η σχολική μας βιβλιοθήκη λειτουργεί κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στο πρώτο διάλειμμα (ώρες  09:40′-10:00′) και οποιαδήποτε άλλη ώρα, μετά από συνεννόηση με τις υπεύθυνες εκπαιδευτικούς:

Αργυροπούλου Κωνσταντίνα

Κουτμάνη Βασιλική

Χριστοπούλου Θεώνη

Ηλιάννα Αποστολοπούλου

Βιβλιοθήκη (2022)

Φέτος στο σχολείο μας υλοποιήθηκε σχέδιο  δράσης με τίτλο: «Οργάνωση και αξιοποίηση της σχολικής  βιβλιοθήκης» από  τους εκπαιδευτικούς Αργυροπούλου Κωνσταντίνα,  Πανουτσόπουλο Αριστομένη, Ραμπαβίλα Χριστίνα ,Νάσσου Ισμήνη ,Βλαχοχριστόπουλο Κωνσταντίνο. Στόχος της δράσης αυτής είναι να εμπνεύσει στα παιδιά  την αγάπη για το διάβασμα λογοτεχνικών βιβλίων και να  κατευθύνει  την  προσοχή των μεγάλων στο παιδικό βιβλίο ,το οποίο αποτελεί παράθυρο στη σκέψη και τη φαντασία των παιδιών.

Τα μέλη της  ομάδας συγκέντρωσαν τα υπάρχοντα βιβλία του σχολείου, τα κατέγραψαν και τα  ταξινόμησαν σε κατηγορίες ανάλογα με το περιεχόμενό τους και την ηλικία στην οποία απευθύνονται.Στο μενού με  τίτλο “Το σχολείο μας” – “Σχολική Βιβλιοθήκη” έχει αναρτηθεί αρχείο με τα βιβλία που υπάρχουν στο σχολείο μας και μπορούν να δανείζονται οι μαθητές.

Συντάχθηκε κανονισμός λειτουργίας της σχολικής βιβλιοθήκης και έχουν ενημερωθεί οι μαθητές του σχολείου για την λειτουργία της σχολικής βιβλιοθήκης. Αρκετοί μαθητές δανείστηκαν βιβλία και οργανώθηκαν δράσεις για την καλλιέργεια τις φιλαναγνωσίας στις οποίες έγιναν βιβλιοπαρουσιάσεις από τους μαθητές.


ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ