ΣΤ’ τάξη – 6th grade

 

                                         

Aγαπητοί γονείς και μαθητές,

  • Οι μαθητές της ΣΤ τάξης του σχολείου μας μπορούν να επισκέπτονται τους παρακάτω συνδέσμους, όπου μπορούν να βρουν έξτρα ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό που θα τους βοηθήσει να αφομοιώσουν καλύτερα,να εξασκηθούν και να επαναλάβουν την διδακτέα ύλη.
  • Κατά καιρούς θα υπάρχει επίσης ευκαιρία να δείτε τις εργασίες που δημιουργούν τα παιδιά στα πλαίσια του μαθήματος των αγγλικών.                        

 Unit 1 – Our multicultural class

If you want to see the material for Unit 1 click on the link below

           https://padlet.com/panosevi111/vujz3cjxdual


Unit 2 – Going shopping

Enjoy practising and revising vocabulary and grammar from Unit 2 in the following padlet

         https://padlet.com/panosevi111/wnt6qch80tbo


Unit 3 – Imaginary creatures

If you want to learn about fairies, monsters and enjoy «A midnight summer’s dream» , visit the following padlet 

              https://padlet.com/panosevi111/ouce8ot294y5 


 Unit 4 – The history of aeroplane

If you want to see some extra material on unit 4 visit this padlet

                https://padlet.com/panosevi111/x4scpdyz3zgo