ΕΔΥ

Η Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης , γαι το σχολικό έτος 2022 – 2023, απαρτίζεται από τις κυρίες

Κωνσταντοπούλου Χρύσα (ψυχολόγος) 

Αλεξοπούλου Ευφροσύνη (κοινωνική λειτουργός) ,

Θωμοπούλου Βασιλική (Διευθύντρια)

Στην ακόλουθη παρουσίαση μπορείτε να δείτε συνοπτικά τον ρόλο και τις αρμοδιότητες της επιτροπής