Αρμόδιος Σύμβουλος Εκπαίδευσης

Αρμόδιος Σύμβουλος Εκπαίδευσης : Δρ Παναγιώτης Ζεύλας

Στοιχεία Επικοινωνίας  

Κινητό τηλέφωνο:  6974471985                                                                        

 e-mail :   pzeulaswork@gmail.com