Αξιολόγηση Σχολικής Μονάδας

Σχέδιο Δράσης – Συλλογικός προγραμματισμός (2023)

year-2022-school-9150008-form-8-synopsis (1)

Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού
Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2021-2022)

year-2021-school-9150008-form-5-synopsis ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Σχέδιο Δράσης – Συλλογικός προγραμματισμός (2022)

year-2020-school-9150008-form-3-synopsis